Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
   

AELODAETH O’R CORFF LLYWODRAETHOL YSGOLION PEN-Y-BRYN AC ABERCASEG

BLWYDDYN ADDYSGOL 2017-2018

Cadeirydd 2017-18: Mrs Orina Pritchard
Clerc: Miss Laura Millican, Ysgol Pen-y-Bryn, Bethesda

ENW
SWYDDOGAETH A CHATEGORI
DYDDIAD CYCHWYN
DYDDIAD GORFFEN
Cari Griffiths
Rhieni
02/01/17
31/12/20
Gwyndaf Owen
(Is-gadeirydd)
Rhieni
02/01/17
31/12/20
Manon Williams
Rhieni
02/01/17
31/12/20
Emma Pritchard
Rhieni
02/01/17
31/12/20
Einir Williams
Awdurdod
01/07/17
21/06/21
Ann Williams
Awdurdod
02/01/17
31/12/20
Rheinallt Puw
Awdurdod
02/01/17
31/12/20
Linda Brown
Awdurdod
02/01/17
31/12/20
Marian Arman
Cymunedol
02/01/17
31/12/20
Janet Jones
Cymunedol
02/01/17
31/12/20
Orina Pritchard
(Cadeirydd)
Cymunedol
02/01/17
31/12/20
Hedd Rhys
Cymunedol
02/01/17
31/12/20
Mary Jones
Cyngor Cymuned
02/01/17
31/12/20
Yvonne Griffiths
Athrawon
02/01/17
31/08/18
Ffion Jones
Athrawon
02/01/17
31/08/18
Edwina Griffith
Staff Ategol
02/01/17
31/08/18
Caryl Griffith
Staff Ategol
02/01/17
31/08/18
Ceren Lloyd
Pennaeth
-
-


CLERC Y LLYWODRAETHWYR
ENW
E-BOST
Laura Millican


 

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol