Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
   

 

07.09.20 - Diweddaru: Canllawiau i rieni ar yr hyn ddylent ei wneud os oes gan eu plentyn symptomau COVID-19 neu os oes angen i'w plentyn hunanynysu - cliciwch yma

Rhoddi Moddion i Blant yn yr Ysgol - cliciwch yma

 

Yn Yr Adran Yma:

Rhieni | Cysylltu | Gwybodaeth | Cylchlythyr | Cyfeillion yr Ysgol | Dysgu Llythrennau