Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
 

 

I lawrlwytho fel pdf - cliciwch yma

 

 

Siarad Cymraeg - cliciwch yma

Cynllun Cydraddoldeb Anabledd

Gweler Polisi Cynllun Cydraddoldeb Anabledd yr ysgol sy’n diffinio’r dyletswyddau ac yn diffinio Anabledd - cliciwch yma

Canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd 2017 - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr - cliciwch yma

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - cliciwch yma

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni/Gofalwyr gan y Corff Llywodraethol (2017-18) - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni/Gofalwyr gan y Corff Llywodraethol (2016-17) - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni/Gofalwyr gan y Corff Llywodraethol (2015-16) - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni/Gofalwyr gan y Corff Llywodraethol (2014-15) - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni/Gofalwyr gan y Corff Llywodraethol (2013-14) - cliciwch yma

Datganiad Gwariant Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Abercaseg - cliciwch yma

Templed Grant Dysgu Proffesiynol - cliciwch yma

Grant Gwella Addysg - cliciwch yma

Cynllun GEY/GAD : 2018 - 2019 - cliciwch yma

 

Cynllun GEY/GAD : 2017 - 2018 - cliciwch yma

 

Cynllun GEY/GAD : 2016 - 2017 - cliciwch yma

 

Cynllun GEY/GAD : 2015 - 2016 - cliciwch yma

 

Cynllun GEY/GAD : 2014 - 2015 - cliciwch yma

 

 

 

 

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol