Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English

Trefnir gweithgareddau amrywiol i hybu ffitrwydd a sgiliau personol a chymdeithasol y plant yn ystod
amseroedd chwarae.Caiff y gweithgareddau eu harwain gan yr athrawon,cymorthyddion a’r Bydis Buarth.

Dyma’r math o weithgareddau bydd y plant yn eu mwynhau.

Dosbarth
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Ffrancon bocs gemau garddio sgiliau pêl llwybr antur gemau buarth
Tryfan gemau buarth bocs gemau garddio sgiliau pêl llwybr antur
Ogwen llwybr antur gemau buarth bocs gemau garddio sgiliau pêl
Ffrydlas sgiliau pêl llwybr antur gemau buarth bocs gemau garddio

 

 

 

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol