Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
   

"Mae perfformiad presennol Ysgol Abercaseg yn rhagorol oherwydd:
- bod perfformiad yr ysgol yn gyson uwch nag ysgolion tebyg;
- bod canran uchel o’r disgyblion yn cyrraedd tu hwnt i’r lefel disgwyliedig;
- mae bron bob un o’r disgyblion yn cyflawni ac yn gwneud cynnydd da a
rhagorol yn eu gwersi;
- bod yr ysgol yn darparu ystod dda iawn o brofiadau dysgu diddorol;
- bod dulliau addysgu effeithiol iawn yn cael effaith bositif ar fedrau cyfathrebu’r
disgyblion;
- ethos gofalgar, cynhwysol, a hapus sy’n sicrhau fod llais y plentyn yn cael lle
amlwg yn holl waith a bywyd yr ysgol; a
- safon uchel yr hyfforddiant a ddarperir ar gyfer holl aelodau’r staff a rhieni sy’n
cefnogi’r addysgu."

I ddarllen yr adroddiad llawn cliciwch ar y linc isod:

Adroddiad Estyn Ysgol Abercaseg - Dyddiad yr Arolygiad: 12/02/12
- cliciwch yma

 

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol