Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
 

aelodau

Aelodau newydd
Mae’r ysgol wedi dewis plant i fod yn aelodau newydd o grŵp Bysedd Gwyrdd. Mae pob un o’r aelodau’n edrych ymlaen i ddysgu gweddill plant Abercaseg ynglŷn â sut i edrych ar ôl y byd. Eu gwaith cyntaf fydd gwneud arolwg amgylcheddol er mwyn penderfynu pa agwedd o fywyd gwyrdd yr ysgol y maen nhw am ei wella.

 


disgyblion Gardd yr ysgol
Ar ôl trafod, penderfynodd Bysedd Gwyrdd mai eu blaenoriaeth y tymor hwn fydd cadw gardd yr ysgol yn daclus. Teimlai’r plant bod yr ysgol yn defnyddio ac yn dysgu’n yr ardd yn ystod tymor yr Haf ond nad oes digon o ddefnydd yn cael ei gwneud ohoni yn ystodd gweddill y flwyddyn. Y mae’r grŵp yn gobeithio denu mwy o fywyd gwyllt i’r ardd ac y bydd yr holl ysgol yn elwa.

 

 

 

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol