Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English

Drwy gydol y flwyddyn byddwn yn cynnal clybiau cwricwlaidd ar ôl ysgol ar gyfer y disgyblion a gaiff eu harwain gan yr athrawon a’r cymorthyddion a chynrychiolwyr yr Urdd.

Tymor
Derbyn
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2

Hydref

clwb chwaraeon yr Urdd

clwb chwaraeon yr Urdd / Clwb coginio

clwb chwaraeon yr Urdd / Clwb coginio

Gwanwyn

clwb chwaraeon yr Urdd

clwb chwaraeon yr Urdd / Clwb TGCh

clwb chwaraeon yr Urdd / Clwb TGCh

Hâf

clwb chwaraeon yr Urdd

clwb chwaraeon yr Urdd / Clwb Darllen

clwb chwaraeon yr Urdd / Clwb Ffrangeg

 

Bydd rhieni/gwarchodwyr yn cael eu gwahodd i sesiynau olaf y clybiau er mwyn cael blas ar y profiadau mae’r plant wedi bod yn eu mwynhau ac i dderbyn gwybodaeth ynglŷn â sut i helpu’r plant gartref.

 

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol